Záruční podmínky

Záruční podmínky pro motocykly Ducati

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

Na veškeré nové motocykly Ducati dodané zákazníkovi prostřednictvím některého z autorizovaných dealerů je od 10.1.2022 poskytována záruka 4 roky bez omezení počtu najetých kilometrů, počínaje datem prodeje motocyklu. Pro aktivaci záruky motocyklu je třeba elektronický přenos údajů o majiteli do Ducati Motor Holding S.p.A. Tento úkon provádí výhradně autorizovaní dealeři Ducati.

Podmínkou trvání záruky je absolvování minimálně tří záručních servisních prohlídek, a to v těchto termínech:

 • v 1 000km nebo do 6 měsíců od data prodeje
 • ve 12 000/15 000 km* nebo do 12 měsíců od data prodeje
 • ve 24 000/30 000 km* nebo do 24 měsíců od data prodeje
 • po každých dalších 12 000/15 000km* až do uplynutí 48 měsíců od data prodeje

* podle modelu. Informaci najdete v tabulce technických informací k danému modelu

Tyto prohlídky provádí jakýkoli autorizovaný dealer Ducati (Dealer Locator). Servisní prohlídky jsou placené, jejich náplň se řídí podle modelu. Plán servisních operací najdete ZDE.

OMEZENÍ ZÁRUKY

Záruka se nevztahuje na:

 • běžné opotřebení spotřebních součástí, jako např. pneumatiky, brzdové destičky, rozvodové řemeny, spojkové lamely a další.
 • motocykly používané k jakýmkoli závodním účelům nebo provozovaným v půjčovnách.
 • motocykly, které nebyly zakoupeny u autorizovaného dealera
 • motocykly, které nebyly servisovány v autorizovaném servisu
 • motocykly, kde nebyly používány originální náhradní díly
 • motocykly, které neabsolvovaly některou z povinných garančních prohlídek
 • motocykly, kreré byly používány k nevhodným účelům
 • poškození vzniklá v důsledku havárie motocyklu

Bližší informace jsou uvedeny v záruční knížce, která náleží ke každému novému motocyklu.

UPLATNĚNÍ ZÁRUKY

Nárok na odstranění záruční závady lze uplatnit u kteréhokoli autorizovaného dealera Ducati po celém světě. Posouzení oprávněnosti požadavku je zcela v kompetenci autorizovaného dealera. Nárok na záruku je třeba prokázat řádně vyplněnou záruční knížkou. Veškeré oprávněně reklamované záruční závady je autorizovaný dealer povinen odstranit zcela bezplatně.