DOG - DUCATI OWNERS GROUP CZ 

Oficiální český klub majitelů motocyklů Ducati
www.ducatiownersgroup.cz

Ducati Owners Group CZ  (D.O.G. CZ) byl založen v roce 1997 s úmyslem sloučit ducatisty v Čechách a na Moravě. Naším cílem je sdružovat majitele motocyklů  Ducati a společně sdílet naši vášeň v exkluzivní komunitě ducatistů.

Klubové akce DOG CZ jsou otevřené všem fanouškům Ducati.  Setkáváme se na společných vyjížďkách a klubových setkáních. Díky úzké spolupráci s MOTO ITALIA s.r.o. jsme přítomni na všech oficiálních akcích pořádaných importérem. Jedná se zejména o Ducati Den na okruhu v Mostě, Ducati Tour, výstavy  a party pořádané k příležitosti uvedení nových modelů. 

Členové jsou ze všech koutů České republiky a dnes je v DOG CZ registrováno přes sto ducatistů. Patříme do velké rodiny Desmo Owners Club (DOC), která pracuje pod patronací Ducati Motor Holding s.p.a.  Díky DOC mohou naši členové využívat výhod ve formě každoročního uvítacího Ducati balíčku nebo výhod spojených s účastí na celosvětových akcích Ducati, jako je např. World Ducati Week v italském Misano Adriatico, kterou pravidelně navštěvuje mnoho našich členů.

Spojuje nás přátelství a  jedinečnost motocyklů Ducati.

Martin Cavina, předseda DOG CZ

Dotazy ohledně podmínek členství směřujte na email  martincavina@gmail.com nebo volejte +420 731 156 516

Dětský domov Krásná Lípa

www.ddkl.cz

Dětský domov v Krásné Lípě je menší školské zařízení umístěné v krásném prostředí chráněné krajinné oblasti Národního parku České Švýcarsko. Do našeho dětského domova jsou přijímány děti a mládež od 3 – 18 let. Důraz je kladen na rozvoj volnočasových aktivit, rozvoj sebeobsluhy a přípravu na vyučování. Jedním z hlavních úkolů je výchova k samostatné orientaci v různých životních situacích, příprava na budoucí povolání a uplatnění dětí v budoucím životě.

Způsob života dětí je přizpůsoben modelu života v rodině, formou rodinných skupin. Není zde typické ústavní prostředí, charakterizované vysokým počtem dětí soustředěných pohromadě. Cílem dětského domova je výchova a vzdělávání dětí s poruchami chování, které se po výchovném procesu zařazují zpět do společnosti. Tato práce je velmi náročná, ale pěkná, zvláště tehdy, když se tento výchovný proces daří.

Závěrem je nutno zdůraznit, že mnohé by nebylo, kdyby nebyli sponzoři. Díky společnosti MOTO ITALIA s.r.o. a jejím zákazníkům mají děti prostředky na rekreaci v době jarních a letních prázdnin. Vážíme si každé koruny, kterou máme navíc a snažíme se ji přetvořit v něco,  co pomůže rozvoji našich dětí, k naplnění jejich volného času, prostě vytvořit jim podnětné prostředí, kterého se jim ve vlastní rodině nedostávalo.

Jana Dykastová, ředitelka

HUDYsport

www.hudy.cz

HUDYsport a.s. je největší sítí outdoorových prodejen v České a Slovenské republice s tradicí, která se vyvíjí od roku 1990. Stěžejní část tvoří 41 maloobchodních prodejen na území obou republik. Všech 33 prodejen HUDYsport v Čechách a 8 na Slovensku je provozováno na základě franchizingové smlouvy. MOTO ITALIA s.r.o. pojí s HUDYsport a.s. osoba zakladatele obou společností, Jindry Hudečka (*1964). Jeho největší a celoživotní láskou jsou skály, především ty pískovcové, v kraji jeho rodného Českosaského Švýcarska, které již v mládí slézal spolu se svými kamarády. Svůj lezecký talent Jindra Hudeček uplatnil jako člen reprezentačního družstva a jako účastník světového poháru v lezení na obtížnost či závodů Rock Masters. Zaměstnanci HUDYsportu se stávali vždy kamarádi ze skal či horolezeckých expedic. Díky tomu vznikl uvnitř firmy silný duch, který je její hnací silou i dnes!

Držitelé zákaznické karty DucatiPrague mají nárok na 7% slevu v celé síti prodejen HUDYsport v ČR.